U Strategiji razvitka hrvatske poljoprivrede, kao i u Zakonu o zadrugama, Hrvatska se opredijelila za zadrugarstvo kao strateški gospodarski sustav za razvitak poljoprivrede ali i ostalih djelatnosti na selu. Tržno gospodarstvo i privatno vlasništvo postaju temeljne vrijednosti i dugorocna orjentacija. Seljacka obiteljska gospodarstva, pretežno su usitnjeni gospodarski subjekti, te je neophodno da se interesno udružuju u svoje gospodarske institucije koje ce pojacati njihov utjecaj i moc na tržištu, ali i u odnosu na državu i njezine institucije.

         U najrazvijenijim europskim zemljama zadrugarstvo je nezamjenljiv gospodarski sustav u poljoprivrdi, ali i u razvitku ostalih gospodarskih i uslužnih djelatnosti. Upravo te zemlje najviše poticu razvitak zadrugarstva konkretnim mjerama kreditne i porezne politike.

         Sve je to razlogom da i hrvatsko zadrugarstvo utvrdi i promice svoju strategiju razvitka i tako se prikljuci europskom okruženju i medunarodnim zadružnim standardima. 

SELJACKO GOSPODARSTVO, UDRUGE I ZADRUGE
PROMET ZADRUŽNIH ROBA

SURADNJA SA INSTITUCIJAMA


U ZEMLJI I INOZEMSTVU

LINKOVI: 


Pošaljite e-mail na adresu webmaster@pcart.hr za pitanja ili komentare o ovoj WEB stranici.
Copyright © 1998-2015 Hrvatski poljoprivredni zadružni savez, Amruševa 8
hrvatski.zadruzni.savez@zg.ht.hr / Posljednja promjena: 10.02.2020 /