Zagreb, 09. travnja 2019. god.
Ur.br. 547-5.1/2019


ZAPISNIK

9. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE
HRVATSKOG POLJOPRIVREDNOG ZADRUŽNOG SAVEZA

održane 08. ožujka (petak) 2019. godine u 10.00 sati
u prostorijama Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza,
Zagreb, Amruševa 8, IV. kat

 

Skupštinu otvara i sve prisutne pozdravlja predsjednik Skupštine Branko Krnjak, posebno pozdravlja prisutne vinare kojima će se nagrade uručiti danas neposredno nakon Skupštine te posebno pozdravlja izaslanicu gradonačelnika gđu Đurđicu Sumrak.
Prije službenog početka predsjednik Skupštine moli da minutom šutnje odamo počast našem umrlom kolegi dipl. ing. Davorinu Papešu koji je prošli tjedan sahranjen.
Nakon minute šutnje predsjednik Branko Krnjak moli da se konstatira kvorum te se temeljem potpisa prisutnih članova Skupštine konstatira da od 22 člana Skupštine današnjoj sjednici prisustvuje 16 članova, a ispričani su Marko Bačić, Zdenko Bistrović, Lordan Ljubenkov i Dragutin Kranjčec.

Popis prisutnih.

Sabatina u Primoštenu - 2017. godine

Slijedom iznesenog predsjednik konstatira da Skupština ima kvorum i da su sve danas iznesene odluke pravovaljane i predlaže slijedeći

D n e v n i  r e d

 1. Otvaranje Skupštine te izbor:
  1. zapisničara,
  2. 2 ovjerovitelja zapisnika;
 2. Usvajanje zapisnika:
  • 8. redovne sjednice Skupštine Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza održane 17. travnja 2018. god. u Zagrebu
 3. Razmatranje izvješća o poslovanju Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza u 2018. god.:
  1. izvještaj o radu u 2018. god.,
  2. izvještaj o financijskom poslovanju Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza u 2018. god.;
 4. Rasprava o izvješćima;
 5. Donošenje Odluka:
  1. usvajanje financijskog izvješća za 2018. god. i izvještaja o radu,
  2. financijski plan za 2019. god.
  3. plaćanje doprinosa u 2019. god.;
 6. Izvješće za ocijenjena vina iz 2018. god.
 7. Različito:
  1. Informacija o stručnom putovanju u Izrael i Jordan (u prilogu).
  2. Kušanje svih ocjenjivanih vina uz domjenak.

Ad. 1. Otvaranje Skupštine te izbor:
a)zapisničara,
b)ovjerovitelja zapisnika

Za zapisničara predsjednik predlaže Antona Matijaševića, a za ovjerovitelje Antona Marušića i Tomu Haramiju

ZAKLJUČAK

 Usvaja se predloženo.

Ad.2. Usvajanje zapisnika:

 • 8. redovne sjednice Skupštine Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza održane 17. travnja 2018. god. u Zagrebu

Predsjednik ističe da je predloženi zapisnik prethodno dostavljen u pisanom obliku svim članovima i na pitanje da li ima primjedbi na predloženi zapisnik nitko se ne javlja te se predlaže slijedeća

ODLUKA

Usvaja se zapisnik 8. redovne sjednice Skupštine Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza održane 17. travnja 2018. god. u Zagrebu

Ad. 3. Razmatranje izvješća o poslovanju Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza u 2018. god.:

 • izvještaj o radu u 2018. god.,
 • izvještaj o financijskom poslovanju Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza u 2018. god.

Predsjednik Skupštine predlaže da se objedine točke 3., 4., i 5. i donese jedinstvena odluka

ZAKLJUČAK

Usvaja se prijedlog.

Za riječ se prvo javlja upravitelj Božo Volić, te vrlo detaljno informira o radu Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza u protekloj godini i radu stručnih službi, posebno govori o suradnji sa drugim vladinim tijelima, posebno Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom gospodarstva, te suradnji s Hrvatskom poljoprivrednom komorom.
Posebno se u svom izlaganju zadržao na Hrvatskom centru za zadružno poduzetništvo koji je od 01.01.2019. godine, a temeljem vladine odluke, prestao s radom.
Sama ta činjenica da je ta, zakonom ustanovljena institucija ukinuta a da pri tom nije ni našla svoj pravi sadržaj rada, govori na određeni način o slabom državnom interesu za zadrugarstvo, a poglavito poljoprivredno zadrugarstvo.
Božo Volić također je istaknuo dobru suradnju sa Zadružnim savezom Dalmacije, pojedinim zadrugama, sudjelovanju na nekim međunarodnim konferencijama a spomenuo je također i stručni izlet na Baltik u ožujku 2018. god. kao i manifestaciju ocjenjivanja mladih zadružnih vina.
Na zahtjev predsjednika Skupštine  Branka Krnjaka, Božo Volić nastavlja izlaganje o financijskom poslovanju Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza za 2018. god., obrazlaže neke stavke iz pisanog materijala koji je dostavljen na propisanim obrascima, a iskazani gubitak, što je vrlo važno za naglasiti, odnosi se na obračun amortizacije za ugrađeni lift i obnovljenu zgradu, a takvim načinom obračuna ispada da je amortizacija pojela poslovni rezultat. Naravno da se to odnosi na prikaz u obrascu i gubitak se pokriva iz dobiti prethodnih godina.

Darko Smolić vrlo se pohvalno izražava o poslovanju i da je sasvim normalno kad se investira da se slijedi rast amortizacije i to se mora na odgovarajući način knjigovodstveno pratiti.
Što se tiče manifestacije ocjenjivanja mladih vina, konstatira da je dostigla određenu razinu koju treba sad još više unaprijediti i početi naplaćivanje ocjenjivanja po uzorku, ali samo da se pokriju troškovi.

Branko Putarek informira da je održana sjednica Nadzornog odbora, da su svi ovi dokumenti razmatrani i da se predlaže i izvještaj o radu i financijskom poslovanju Skupštini na usvajanje.
Predsjednik Putarek postavlja pitanje što zapravo znači gašenje Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo i koja je budućnost zadruga. Morat će se poraditi i na strategiji zadrugarstva i na racionalnom i mudrom zakonodavnom rješenju.

Tomo Haramija, poslovanje Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza je vrlo dobro a isto tako i suradnja sa relevantnim institucijama, koja naravno uvijek može biti bolja i moramo se nametnuti.
Predlaže da stručna služba Saveza Ministarstvu gospodarstva uputi prijedlog da se u budućem natječaju za zadružno poduzetništvo povećaju iznosi sredstava, a da se mogu natjecati samo zadruge koje redovno posluju.
Na zadnjem natječaju Ministarstva gospodarstva bespovratne potpore dobile su i neke potpuno nepoznate zadruge a od nas ovdje, potpore su dobile zadruge: Pirovac, Putniković i Plešivica. Javno ističe dobru suradnju s Ministarstvom gospodarstva koji su pojednostavili proceduru i u tom smislu i Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu gospodarstva uputiti odgovarajuće promemorije.

Branko Perišić ističe da kod fondova zadruge baš ne prolaze najbolje i u tom smislu treba dodatno djelovati.

Vlado Levak ističe problem poslovanja u poljoprivrednim apotekama i zapošljavanju agronoma.

Predsjednik Branko Krnjak konstatira da nakon završenih rasprava prijeđemo na donošenje odluka po prethodnim točkama te se donosi

ODLUKA

 1. Usvaja se godišnji izvještaj o radu za 2018. godinu;
 2. Usvaja se izvještaj o financijskom poslovanju Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza u 2018. godini, prezentiran na propisanim obrascima;
 3. Svi zaposleni (3) u stručnoj službi imaju zaključene ugovore o radu u skladu sa Zakonom o radu (NN 149/09);
 4. Nadzorni odbor konstatira da je poslovanje Saveza bilo u skladu sa Zakonom i Statutom i predlaže Skupštini na usvajanje Izvještaj o financijskom poslovanju u 2018. godini, Izvještaj o radu za 2018. godinu što je glasovanjem, jednoglasno usvojeno.

Usvaja se prijedlog Tome Haramije da se Ministarstvu gospodarstva uputi odgovarajući dopis za buduću dodjelu nepovratnih sredstava poljoprivrednim zadrugama.
Upravitelj Božo Volić uputit će dopis Ministarstvu gospodarstva, Ministarstvu poljoprivrede i Zadružnom savezu Dalmacije neposredno nakon Skupštine, a dogovorno s rukovodnim ljudima Saveza.

Ad.5.b) Financijski plan za 2019. god.

Upravitelj Božo Volić predlaže financijski plan za 2019. g. kao u materijalima s naglaskom na program rada te se donosi
ODLUKA

Jednoglasno se usvaja predloženi financijski plan za 2019. i program rada.

Ad.5.c) Odluka o plaćanju članskog doprinosa u 2019. god.

Na prijedlog upravitelja Bože Volića donosi se

O D L U K A
o plaćanju doprinosa Hrvatskom poljoprivrednom
zadružnom savezu u 2019. godini

I.
Utvrđuje se stopa članskog doprinosa za 2019. godinu u visini od 200,00 kn mjesečno  za članice Hrvatskog poljoprivrednog zadružnog saveza - poljoprivredne zadruge i drugi gospodarski subjekti učlanjeni u Savez.

II.
Mjesečnu akontaciju doprinosa uplaćuju članice Saveza iz točke I. ove odluke na žiro-račun (IBAN) Saveza broj: HR 55 2390 0011 1003 64650 kod Hrvatske poštanske banke Zagreb na dan uplate poreza i doprinosa iz plaća.

III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. god.

Ad.6. Izvješće za ocijenjena vina iz 2018. god.

ZLATNO ODLIČJE

  Proizvođač Sorta Ocjena
1 PZ SVIRČE plavac mali-Ivan Dolac 85
2 OPG MESEC DRAGUTIN rajnski rizling 85
3 PZ  IVANEC muškat žuti 85
4 PZ MASLINA I VINO cabernet sauvignon 85
5 PZ PLEŠIVICA chardonnay 85
6 VINO BUHAČ graševina 85
7 PZ PUTNIKOVIĆ maraština 85
8 OPG MESEC sauvignon 84
9 OPG MAJCEN GORAN graševina 84
10 OPG MAJCEN GORAN rajnski rizling 83
11 Obrt za vinogradarstvo VITIS cabernet suvignon 83
12 OPG GECI DARKO sauvignon 83
13 OPG HRŽENJAK ZDRAVKO rajnski rizling 82
14 PZ LOVAS graševina 82
15 PZ PLEŠIVICA portugizac 82
16 OPG GECI DARKO rajnski rizling 82
17 VINARIJA MIKLAUŽIĆ škrlet 82
18 OPG FLORIJANOVIĆ IVICA škrlet 82
19 OPG GAŠPARINČIĆ sauvignon 82
20 VINARIJA ČOBANKOVIĆ graševina 82
21 PZ LOVAS chardonnay 82
22 PZ IVANEC pinot bijeli 82
 
SREBRNO ODLIČJE

1 PZ PELJEŠKI VRHOVI plavac 81
2 OPG ĐURIN ŽELJKO graševina 81
3 OPG DRAGUN DINKO graševina 81
4 OPG HRŽENJAK ZDRAVKO traminac 81
5 PZ VRBNIK žlahtina 81
6 PZ IVANEC moslavac 80
7 OPG LEVANIĆ DARKO miješano 80
8 PODRUMI KREŠIĆ chardonnay 80
9 OPG ĐURINSKI pinot blanc 80
10 OPG GAŠPARINČIĆ muškat žuti 80
11 IVAN KATUNAR chardonnay 80
12 VINARIJA TRDENIĆ škrlet 79
13 Obrt za vinogradarstvo VITIS rajnski rizling 79
14 OPG ROGINA DRAGUTIN miješano 79
15 PZ SVIRČE pošip 79
16 OPG HRŽENJAK ZDRAVKO sauvignon 79
17 OPG GECI DARKO miješano 79
18 PZ IVANEC rajnski rizling 79
19 OPG ĐURIN ŽELJKO sauvignon 79
20 PZ PUTNIKOVIĆ plavac mali 79
21 POLJOPROMET pošip 78
22 PODRUMI KREŠIĆ graševina 78
23 OPG ĐURINSKI graševina 78
24 VINO BUHAČ rose 78
25 OPG ĐURIN ŽELJKO miješano 77
26 PZ MASLINA I VINO muškat žuti 77
27 PZ KUNA plavac 77
28 OPG MESEC DRAGUTIN zeleni silvanac 77
29 PZ SVIRČE plavac mediteran 76
30 OPG BARBARIĆ frankovka 76
31 OPG BARBARIĆ graševina 76
32 PZ PLEŠIVICA graševina 75
33 IVAN KATUNAR žlahtina 75
34 OPG ERCEG plavac 75
35 OPG MAJCEN GORAN chardonnay 75
36 VINARIJA ČOBANKOVIĆ silvanac zeleni 75
     
BRONČANO ODLIČJE

1 PZ LOVAS frankovka 74
2 PZ LOVAS rajnski rizling 74
3 OPG ĐURINSKI graševina 74
4 VELEUČILIŠTE POŽEGA graševina 73
5 Obrt za vinogradarstvo VITIS traminac 73
6 PODRUMI KREŠIĆ traminac 70
7 PZ LOVAS frankovka rose 70
8 OPG POLJAK IVAN graševina 69
9 CITRUS d.o.o. graševina 68

PRIZNANJA

1 PZ KUNA rose 61

Ad.7. Različito:

 1. Informacija o stručnom putovanju u Izrael i Jordan (u prilogu).
 2. Kušanje svih ocjenjivanih vina uz domjenak.

Upravitelj Božo Volić kratko informira o stručnom putovanju koji će se od 26. ožujka do 02. travnja 2019. god. održati u Izraelu i Jordanu. Posebno koristi naputke predsjednika Skupštine Branka Krnjaka koji se nedavno vratio iz tih zemalja.

Upravitelj Božo Volić moli sve članove Skupštine da prisustvuju dodjeli priznanja za mlada vina i prigodni domjenak.

Završeno u 11.15 sati.

Zapisničar:
Anton Matijašević

Upravitelj:
Božo Volić

Predsjednik Skupštine:
Branko Krnjak

     

Ovjerovitelji:
Anto Marušić

Tomo Haramija

   

IZRAEL - 2019. godinePROGRAM:


POLJOPRIVREDNO STUDIJSKO PUTOVANJE

Dan 26/3/19 – utorak    - BEN GURION AERDOROM – JERUZALEM- dolazak u 23:35 . Doček od predstavnika Via Jerusalem toursa. Nastavak putovanja do Bethlehema sa Bertom , smještaj u hotel Ararat.  Noćenje.

Dan 2 – 27/3/19 srijeda  – profesionalni dio puta – TVORNICA PLASTENIKA AZRUM – KIBUTZ HATZERIM – TVORNICA  NETAFIM - NOVI JERUSALEM  (svi profesionalni sastanci trebaju biti potvrdjeni –najvili smo nove datume I sada čekamo odgovor)
Budjenje u 06:45. Doručak u 07:15. Krećemo iz hotela u 08:00. Vozimo se na Jug Izraela. Bit ćemo gosti Kibutza Ein Zurim gdje se nalazi najveća tvornica  plastenika u Izraelu Azrum. Srest ćemo se sa domaćinom kod Farme "Hazera" u blizini Masmia raskrsca u 10:00 . Domaćin će nam pokazati svoj projekt za uzgoj medicinskog kanabisa. Domaćin vam želi predstaviti njihov proizvod I upoznati nas sa mogućnostima suradnje i inovacijama, kao I sa dostignućima ove tvornice. Trajanje susreta izmedju 1 I 2 sata . Nakon toga ćemo produžiti za Kibutz Hatzerim  gdje ćemo biti gosti tvornice Netafim izumitelja i proizvodjača čuvenog sistema navodnjavanja kap po kap. Dolazak u Kibutz oko 13:30. Postoji mogućnost ručka u kibutzu ali im to treba najaviti ranije kako bi se oni mogli pripremiti jer smo velika grupa ljudi od 57 ljudi, dakle oni moraju planirati dovoljno hrane za dodatnih 57 ljudi. Danas ćemo posjetiti jojoba voćnjake. Navodnjavanje ovih voćnjaka je bazirano na netafim irigacionom sistemu. Nakon toga ćemo obići tvornicu kozmetike koja koristi jojobu. Slijedi posjet Visitor centru gdje cemo se osvježiti pićem I gdje ćemo vidjeti film I kratko objašnjenje o samoj tvornici I tehnološkoj revoluciji koju je ova tvornica proizvela u cijelom svijetu. Završetak profesionalnog dijela puta oko 16:40 . povratak u hotel. Berta ce napustiti grupu na raskrscu Latrun a grupa ce se sastati sa vodičem Srdjanom u Jeruzalemu. Vozimo se nazad u Bethlehem. Večera I noćenje .

Dan 3 –28/3/19 cetvrtak – turisticki dio – CRKVA RODJENJA - MASLINOVA GORA - JERUZALEM - STARI GRAD-SIONSKA GORA (dan posvecen razgledanju Jeruzalema)
Nakon doručka vozimo se u Crkvu Isusova rodjenja. Posjete Crkvi. Nastavak puta do Jeruzalema. Počet ćemo s vrha Maslinske gore odakle se pruža zadivljujući pogled na Sveti grad, stare zidine grada, crkve na padinama Maslinske gore, staro židovsko groblje. Vidjet ćemo Mjesto Uzašašća, obići samostan Oče naš s natpisom na Hrvatskom jeziku, kapelu Isusovih suza, Getsemanski vrt gdje je Juda doveo svećenikove sluge da uhapse Isusa, Baziliku agonije, Marijin grob, Getsemanski groto. Ući ćemo u stari grad kroz tzv. Vrata smeća i doći do Zida plača, najsvetijeg mjesta na svijetu za Židove. Umetnut ćemo ceduljicu s našim željama u pukotine Zida plača. Izaći ćemo na Via Dolorosa (Križni put)  i proći svih 14 postaja koje je Isus prošao s križom na leđima idući prema Golgoti gdje je bio razapet. Obići ćemo crkvu Isusova groba, popeti se na Golgotu, ući u Isusov grob, dotaknuti ploču pomazanja, vidjeti grob prvog čovjeka Adama. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

Dan 4 –29/3/19 petak –turistički I profesionalni dio JERUZALEM- QUMRAN-MRTVO MORE- KIBUTZ ALMOG -
Rano budjenje. Doručak ćemo naručiti u 06:30. Nakon doručka napuštamo hotel u 07:15 . Vozimo se do Kibutza Ramat Rachel. Nas domaćin Dotan ce nas sresti u 07:45. Nas domaćin ce nas upoznati sa Kibutzom Ramat Rachel – vidjet cemo plantaze trešanja (trešnje su vrlo rijetke na Bliskom Istoku, domacin se nada da ce to biti vrijeme cvata trešanja, nakon toga vidjet cemo uzgoj takozvane hidro zelene salate koja raste samo na vodi, Vidjet ćemo uzgoj Jagoda na šinama oko 1.5 metar iznad zemlje. I na kraju ce nam pokazati pčele. Nastavak puta do Mrtvog Mora. Kupanje u Mrtvom moru na Plazi Kalia. Nastavak puta prema granici Sheik Hussein. Prelazak granice I doček od strane Jordanskih vodica Hassana I Danice . Ovdje očekujem od Jordanskog partnera da nam javi detalje profesionalnog sastanka u Jordanu. Nastavak puta do Petre I hotela Petra Palace gdje je naš Jordanski partner dogovorio sa hotelom da ce nas čekati sa večerom dok ne dodjemo.

Dan 5 – 30/3/19 - subota – turistički  - Petra – Wadi Rum
Nakon doručka obilazak Nabatejske prijestolnice Petre koja biser drevne civilizacije (oko 3 sata pješačenja), jedno od novoproglašenih svjetskih čuda (obuti ugodnu obuću za hodanje). U Petri  ćemo otkrivati iznimne ljepote starodrevnog grada, kojeg su iz ružičastih stijena isklesali Nabatejci - ljudstvo, koje se je iz arapskoga poluotoka prije 2200 godina naselilo u tom djelu Jordana i nadziralo trgovačke putove, po kojima su trgovci tovarili blago između arapskog poluotoka, unutrašnje Azije, Indije i Kine. Zarade, koje su se dotjecale u njihove blagajne, omogućile su procvat velikog kraljevstva, koje se širilo od današnjeg Damaska, uključivalo djelomice Sinajski poluotok, pustinju Negev te veliki dio Arapskog poluotoka. Nakon obilaska Petre vozimo se prema čuvenoj pustinji Wadi Ram  Dvosatni obilazak prekrasne pustinje džipovima. U ovu pustinju se zaljubio Lorence od Arabije. Povratak u Petru. Večera i Noćenje.

Dan 6 – 31/3/19  – nedjelja   –turistički -  Petra – Madaba – Jerash
Nakon doručka ukrcat ćemo se u autobus i odvesti u Madabu, koja je poznata u svijetu po odličnim starim mozaicima, s kojima su ukrašene svjetovne i crkvene građevine u gradu. Najpoznatiji je  mozaik s zemljovidom Jeruzalema i drugih svetih krajeva iz 6.st., koji se nalazi u pravoslavnoj (grčkoj) crkvi Sv. Jurja. Posle razgleda ćemo nastaviti put do Jerasha ili Gerasa gdje su ostaci dobro očuvanog rimskog grada sa 600 m dugom glavnom ulicom s kolonadama, Artemidin hram, ostaci brojnih bizantskih crkava. U Jerashu ćemo vidjeti forum ovalnog oblika okruženog sa 56 rimskih stupova, Adrianovu arku, i ogromni rimski teatar. Nastavak puta do Izralesko Jordanske granice Sheik Hussein. Prelazak granice. Susret sa izraleskim vodičem I vozačem. Nastavak puta do Nazaretha Smještaj u sobe. Večera i noćenje.  

Dan 7 -  - 1/4/19 – ponejdlejak – turistički I profesionalni dio  RIJEKA JORDAN - GORA BLAŽENSTVA – TABHA – POSJET VINOGRADU I VINARIJI
Božo ja sam večeras razgovarala sa tvornicom dijamanata Caprice. Oni su spremni primiti vas ujutro. Prije nego li počnete sa programom. Onda nastavite sa programom kao sto piše dolje. Ja ću vam zakazati da vas prime u tvornici Caprice u 09:00 ujutro.
Nakon doručka vozimo se do Gallejskog jezera. Posjet tvornici dijamanata Caprice. Nakon toga vozimo se na Goru Blaženstva. Slijedi posjet svetim mjestima oko Galilejskog jezera. Crkvu čudesnog umnoženja kruha i riba gdje je Isus nahranio pet tisuća ljudi s pet kruhova i dvije ribe, Crkvu Mensa Christi gdje je Isus obećao Petru da će on biti stijena na kojoj će sazidati svoju crkvu, Kapernaum, grad u kojem je Isus živio kad je napustio Nazaret. Dan ćemo završiti posjetom vinogradu I vinariji  kao I testiranjem vina . Povratak u hotel. Večera i noćenje.

Dan 8 – 2/4/19 – utorak  – turisticki - NAZARETH – VIA KANA  - ZRAČNA LUKA BEN GURION
Rano ustajanje. Doručak u 06:00. Polazimo iz hotela u 07:00. Nakon doručka vozimo se do Kane Galilejske gdje ćemo obići Crkvu Svadbe koja je podignut na mjestu gdje je Isus učinio prvo čudo pretvorivši vodu u vino na jednoj svadbi. U Crkvi ćemo se priključiti hrvatskoj grupi Fra Petra Lubine na misi koja počinje u 08:00 . Fra Petar je naglasio da ste svi dobrodošli na misu ali da je njegov uvjet da budete na vrijeme I da nitko ne napusti misu u pola. Dakle treba biti 10 minuta prije 8 a imate voznje od Nazaretha do Kane oko pola sata pa hoda do Crkve jos 10 minuta. Prema tome treba izaci iz hotela sa stvarima ne kasnije od 07:00 . Nakon mise povratak u Nazareth. Posjet Crkvi Navještenja. Josipovoj radionici kao i Crkvu Marijina izvora. Nastavak puta do Ben Gurion aerodroma. granične formalnosti. Na aerodromu moramo biti najkasnije do 13:40 povratni let za Zagreb u 16:40

Clanovi HPZS-a

Anto Marusic i bracni par Volic

Crkva Isusove osude

Crkva rodenja Isusa_

Crkva u Jeruzalemu, Golgota gdje je Isus razapet

Crkva u Jeruzalemu-Crkva Isusova groba-kamen pripreme za Kristov pokop

Crkva u Kani-Isus pretvorio vodu u vino-obnova zavjeta, misa na hrvatskom

Crkva u Nazaretu gdje su Isus, Marija i Josip zivjeli

Farma krava u Izraelu

Getsemanski vrt

Hodamo prema Petri kroz kanjone

Hodamo prema Petri-Alenova plava kapica

IMG-95549ae1a265001d941be399dcee010b-V

IMG-9d0b3fd8ba49bb22b39f03c0ee909836-V

IMG-eab8279e31305abc19d633fac65b6dee-V

Izletnici u Jeruzalemu

Kod beduina u pustinji

Kod rijeke Jordan-prostor za krstenje

Kod seika Al Asarafa u Jordanu

Krizna postaja-Isus prima na sebe kriz

Kupanje u Mrtvom moru

Ljekovito blato u Mrtvom moru

Molitva Majci Bozjoj na hrvatskom

Na kavi i baklavama

Na ulazu u Isusov grob, sjor Gordan

Nase zene u Izraelu

Obnova zavjeta u Petri s Ivankom Biscan

Obnova zavjeta u Petri

Petra u Jordanu

Petra

Petra_

Plantaza maslina u Izraelu

Pogled na Jerusalem

Prijevozno sredstvo u Petri

Rucak u Jordanu 2

Rucak u Jordanu 3

Rucamo Petrovu ribu na Galilejskom jezeru

S Bertom Belson-organizatoricom izleta

Sa seikom Al Asarafom u Jordanu

Stefekov s vozacem u pustinji u Jordanu

U Petri u Jordanu

U Petri u Jordanu_

U Petri

U pustinji Jordan

U pustinji u Jordanu

U satoru kod beduina-Lawrence od Arabije

Uprava kibuca u Izraelu

Upravitelji zadruga

Vozac Ali, Bozo i vodic Srdan

Voznja dzipovima po pustinji u Jordanu

Zdenko uzima vodu sa Mojsijevog izvora

Zid placa

Zorka, Jelica i Bozo u pustinji u Jordanu

 

 

Pošaljite e-mail na adresu webmaster@pcart.hr za pitanja ili komentare o ovoj WEB stranici.
Copyright © 1998-2008 Hrvatski poljoprivredni zadružni savez, Amruševa 8
hrvatski.zadruzni.savez@zg.ht.hr / Posljednja promjena: 10.02.2020 . /